Av. Myran(1-3 år)

Anna
Anna
Elsa
Elsa(vikarie)
Elin
Elin(föräldraledig)
Catherine
Catherine

Av. Spindeln (3-5 år)

Erica
Erica
förskollärare f.r.o.m. 2019-10-01
förskollärare f.r.o.m. 2019-10-01
Magdalena
Magdalena
Dania
Dania
Paulina
Paulina
Resurs
Eva
EvaStyrelsens ordförande
Gunilla
GunillaEkonomi och personalansvarig
Sari
SariKök