Arbetssätt

IMG 9092 400
Eftersom barnens lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden i arbetet på förskolan är vi uppmärksamma på den aktuella barngruppens intressen och behov. Vi samspelar med både enskilda barn och gruppen och väver in läroplanens olika mål i den dagliga verksamheten. Vi använder oss även av ett temainriktat arbetets sätt där många av läroplanens mål kan ingå och barnen har stora möjligheter att lära av varandra. Vi tar kort på barnen och sätter in i deras portfolio för att de ska kunna se sitt eget lärande. Barngruppen delas in i mindre grupper så mycket som möjligt. Den pedagogiska verksamheten sker inne, ute på gården eller i skogen.

Vi stödjer

barnsamariten-logo-sv

Senaste nyheter

Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan.
Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha
ett nära samarbete med er vårdnadshavare. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt
om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga
eller åtgärda eventuella brister.
Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller
Anna som är ansvarig för förskolan. På Myran jobbar Anna och Elin som ordinarie
och Elsa som vikarie denna termin då Catherine är tjänstledig för studier från och
med september. På Spindeln jobbar Magdalena och Erica som ordinarie, Dania och
Paulina som resurser och Dayana som vikarie då vi letar efter en ny förskollärare.


Med vänliga hälsningar / Personalen på Spindeln och Myran

Vi har uppdaterat vår grovplanering för Förskolan Oasen HT-2017.

Besök vår kalendar.

Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan.

 

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha ett nära samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga eller åtgärda eventuella brister.

Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller Anna som är ansvarig för förskolan.

Personalen på Spindeln och Myran

Välkomna till en ny termin på förskolan.

Just nu håller vi på att lära känna de nya barnen på förskolan. Vi ser att de större barnen är nyfikna på de nya barnen och hjälper till att ta hand om dem.

Som vi har sagt tidigare vill vi att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha ett nära samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga eller åtgärda eventuella brister.

Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller Anna som är ansvarig för förskolan eller via Kontaktformulär.

 

Vi har uppdaterat vår grovplanering för Förskolan Oasen HT-2016.

Besök vår kalendar.