Förskolan Oasen drivs som en stiftelse, personalen finns representerad i styrelsen.

Personalen på förskolan har stort inflytande på olika beslut i verksamheten eftersom de finns representerade i styrelsen.

Om oss

Personalen består av förskollärare, barnskötare och en kock. Vi arbetar tillsammans och alla bidrar med sin kompetens genom utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga styrkor. Vi har förmånen att ha personal som är flerspråkig och vi kan därför erbjuda modersmålsstöd i spanska, arabiska, engelska, bengali och finska på förskolan. Vi har bra kontakt med biblioteket och får hjälp med att hitta barn böcker på svenska och de andra språken som finns i barngruppen. Vi vill samarbeta med er föräldrar för att stödja barnens språkutveckling både svenska och ev. annat modersmål. Vi tycker att det är viktigt att personalen kontinuerligt får gå på olika kurser eller liknande inom det förskolepedagogiska området för att kunna arbeta efter aktuell forskning inom området.

Vi stödjer

barnsamariten-logo-sv

Senaste nyheter

Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan.
Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha
ett nära samarbete med er vårdnadshavare. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt
om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga
eller åtgärda eventuella brister.
Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller
Anna som är ansvarig för förskolan. På Myran jobbar Anna och Elin som ordinarie
och Elsa som vikarie denna termin då Catherine är tjänstledig för studier från och
med september. På Spindeln jobbar Magdalena och Erica som ordinarie, Dania och
Paulina som resurser och Dayana som vikarie då vi letar efter en ny förskollärare.


Med vänliga hälsningar / Personalen på Spindeln och Myran

Vi har uppdaterat vår grovplanering för Förskolan Oasen HT-2017.

Besök vår kalendar.

Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan.

 

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha ett nära samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga eller åtgärda eventuella brister.

Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller Anna som är ansvarig för förskolan.

Personalen på Spindeln och Myran

Välkomna till en ny termin på förskolan.

Just nu håller vi på att lära känna de nya barnen på förskolan. Vi ser att de större barnen är nyfikna på de nya barnen och hjälper till att ta hand om dem.

Som vi har sagt tidigare vill vi att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha ett nära samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga eller åtgärda eventuella brister.

Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller Anna som är ansvarig för förskolan eller via Kontaktformulär.

 

Vi har uppdaterat vår grovplanering för Förskolan Oasen HT-2016.

Besök vår kalendar.