Ge ditt barn en trygg start hos oss!!!!!
Vi är en liten privat förskola med två avdelningar, 1-3 år och 3-5 år.
Vi arbetar efter samma läroplan som den kommunala förskolan, och med kristen inriktning.
Vi har en stor fin gård som inbjuder till mycket lek och rörelse. Vi har även nära till Bäckbyskogen, Västerås.
Vi vill samarbetar med dig som förälder för att ditt barn ska kunna utvecklas på bästa sätt.
Barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör.
som lagar näringsrik mat från grunden. Vi erbjuder även specialkost vid allergi och alternativ mat vid annan trosuppfattning.

Välkommen till Förskolan Oasen!!

Förskolan Oasen är en liten privat förskola med kristen inriktning. Alla är välkomna oavsett trosuppfattning. Förskolan är belägen på Bäckby, Västerås. Den drivs av en stiftelse där personalen är representerad i styrelsen. Personalen som arbetar här har pedagogisk utbildning samt arbetslivserfarenhet. Förskolans verksamhet sker i ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och barn. Vi vill erbjuda en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och olika aktiviteter både inne och ute.

Senaste nyheter

Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan.
Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha
ett nära samarbete med er vårdnadshavare. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt
om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga
eller åtgärda eventuella brister.
Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller
Anna som är ansvarig för förskolan. På Myran jobbar Anna och Elin som ordinarie
och Elsa som vikarie denna termin då Catherine är tjänstledig för studier från och
med september. På Spindeln jobbar Magdalena och Erica som ordinarie, Dania och
Paulina som resurser och Dayana som vikarie då vi letar efter en ny förskollärare.


Med vänliga hälsningar / Personalen på Spindeln och Myran

Vi har uppdaterat vår grovplanering för Förskolan Oasen HT-2017.

Besök vår kalendar.

Välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan.

 

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha ett nära samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga eller åtgärda eventuella brister.

Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller Anna som är ansvarig för förskolan.

Personalen på Spindeln och Myran

Välkomna till en ny termin på förskolan.

Just nu håller vi på att lära känna de nya barnen på förskolan. Vi ser att de större barnen är nyfikna på de nya barnen och hjälper till att ta hand om dem.

Som vi har sagt tidigare vill vi att alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan därför behöver vi ha ett nära samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att ni berättar för oss direkt om barnen berättar om något ni undrar över för att vi snabbt ska kunna förebygga eller åtgärda eventuella brister.

Har ni synpunkter eller klagomål vill vi att ni berättar det för någon i personalen eller Anna som är ansvarig för förskolan eller via Kontaktformulär.

 

Vi har uppdaterat vår grovplanering för Förskolan Oasen HT-2016.

Besök vår kalendar.